β-Catenin (phospho-Ser675) rabbit pAb

 • 货号:YP1558
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB

α-E-Catenin (phospho-Ser652) rabbit pAb

 • 货号:YP1556
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB

Talin (phospho-Ser425) rabbit pAb

 • 货号:YP1523
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB

Catenin δ-1 (phospho-Tyr904) rabbit pAb

 • 货号:YP1290
 • 种属:Human
 • 应用:WB

Catenin δ-1 (phospho-Tyr228) rabbit pAb

 • 货号:YP1289
 • 种属:Human
 • 应用:WB

Catenin δ-1 (phospho-Ser320) rabbit pAb

 • 货号:YP1288
 • 种属:Human
 • 应用:WB

Catenin δ-1 (phospho-Ser252) rabbit pAb

 • 货号:YP1287
 • 种属:Human
 • 应用:WB

Claudin 2 mouse mAb(PT0311)

 • 货号:YM4159
 • 种属:Human
 • 应用:IHC-p,WB

Claudin 1 mouse mAb(PT0509)

 • 货号:YM4068
 • 种属:Human
 • 应用:IHC-p,WB

Tenascin-X Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4602
 • 种属:Human
 • 应用:IHC-p,ELISA