β-Catenin Polyclonal Antibody

 • 货号:YN5430
 • 种属:Mouse;Rat
 • 应用:WB

β-Catenin Polyclonal Antibody

 • 货号:YM3345
 • 种属:Mouse;Rat
 • 应用:WB

β-Catenin (phospho-Ser675) rabbit pAb

 • 货号:YP1558
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB

α-E-Catenin (phospho-Ser652) rabbit pAb

 • 货号:YP1556
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB

Vitronectin Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4884
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;ELISA

Vitronectin Polyclonal Antibody

 • 货号:YT5706
 • 种属:Human;Rat;Mouse;
 • 应用:WB;ELISA

Vinculin Polyclonal Antibody

 • 货号:YN5442
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB

Vinculin Polyclonal Antibody

 • 货号:YM3242
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB

Vinculin (phospho Tyr821) Polyclonal Antibody

 • 货号:YP1151
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;IHC-p;IF/ICC;ELISA

VE-Cadherin mouse Monoclonal Antibody(8E5)

 • 货号:YM3673
 • 种属:Human;Rat;Mouse
 • 应用:IHC-p;IF(paraffin section)