β-Tubulin mouse mAb

 • 货号:YM1311
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB

β-Tubulin mouse mAb

 • 货号:YM1310
 • 种属:Human,Mouse,Monkey,Goat,Hamster,Rat,chlamydomonas
 • 应用:WB,IF/ICC

β-tubulin (HRP Conjugated) Monoclonal Antibody(5G3)

 • 货号:YM3460
 • 种属:Human,Rat,Mouse,Mk,Dg,Ch,Hamster,Rb,sheep,Insect,Yeast
 • 应用:WB,IF/ICC,IHC-p

α-tubulin (Acetyl Lys40) Monoclonal Antibody(5H5)

 • 货号:YM3585
 • 种属:Human,Rat,Mouse
 • 应用:WB,IHC-p,IF(paraffin section)

ZZZ3 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4999
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB,ELISA

ZSCAN22 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4998
 • 种属:Human,Rat,Mouse,
 • 应用:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

ZSCAN16 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4997
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:WB,IHC-p,IF/ICC,ELISA

ZNHIT1 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4985
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:WB,ELISA

ZNF785 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4984
 • 种属:Human,Rat,Mouse,
 • 应用:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

ZNF771 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4983
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:WB,ELISA