β-Tubulin mouse mAb

 • 货号:YM1311
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB

β-Tubulin mouse mAb

 • 货号:YM1310
 • 种属:Human;Mouse;Monkey;Goat;Hamster;Rat;chlamydomonas
 • 应用:WB;IF/ICC

β-tubulin (HRP Conjugated) Monoclonal Antibody(5G3)

 • 货号:YM3460
 • 种属:Human;Rat;Mouse;Mk;Dg;Ch;Hamster;Rabbit;sheep;Insect;Yeast
 • 应用:WB;IF/ICC;IHC-p

α-tubulin (Acetyl Lys40) Monoclonal Antibody(5H5)

 • 货号:YM3585
 • 种属:Human;Rat;Mouse
 • 应用:WB;IHC-p;IF(paraffin section)

ZZZ3 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4999
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;ELISA

ZSCAN22 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4998
 • 种属:Human;Rat;Mouse;
 • 应用:WB;IHC-p;IF(paraffin section);ELISA

ZSCAN16 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4997
 • 种属:Human;Mouse
 • 应用:WB;IHC-p;IF/ICC;ELISA

ZNHIT1 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4985
 • 种属:Human;Mouse
 • 应用:WB;ELISA

ZNF785 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4984
 • 种属:Human;Rat;Mouse;
 • 应用:WB;IHC-p;IF(paraffin section);ELISA

ZNF771 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4983
 • 种属:Human;Mouse
 • 应用:WB;ELISA