α-protein Kinase 1 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT5001
 • 种属:Human;Mouse
 • 应用:WB;IHC-p;IF/ICC;ELISA

ZAP-70 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4932
 • 种属:Human;Mouse
 • 应用:WB;IHC-p;IF(paraffin section);ELISA

ZAP-70 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT5980
 • 种属:Human;Rat;Mouse;
 • 应用:IHC-p;IF(paraffin section);ELISA

ZAP-70 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4930
 • 种属:Human;Mouse
 • 应用:IHC-p;IF(paraffin section);ELISA

ZAP-70 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4929
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:IHC-p;IF/ICC;WB;ELISA

ZAP-70 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4931
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;IHC-p;IF/ICC;ELISA

ZAP-70 mouse mAb

 • 货号:YM1392
 • 种属:Human
 • 应用:WB;IP

ZAP-70 Monoclonal Antibody

 • 货号:YM0654
 • 种属:Human
 • 应用:WB;IHC-p;IF(paraffin section);ELISA

ZAP-70 (phospho Tyr493) Polyclonal Antibody

 • 货号:YP0277
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;IHC-p;IF(paraffin section);ELISA

ZAP-70 (phospho Tyr319) Polyclonal Antibody

 • 货号:YP0276
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;IHC-p;IF/ICC;ELISA