β-Catenin (phospho-Ser675) rabbit pAb

 • 货号:YP1558
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB

Catenin-β1 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT0677
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;IHC;IF;ELISA

Catenin-β (phospho Tyr489) Polyclonal Antibody

 • 货号:YP0768
 • 种属:Human;Mouse;Rat;Monkey
 • 应用:WB;IHC;IF;ELISA

Catenin-β (phospho Thr41/S45) Polyclonal Antibody

 • 货号:YP0048
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;ELISA

Catenin-β (phospho Ser33) Polyclonal Antibody

 • 货号:YP0046
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:IHC;IF;WB;ELISA

Catenin-β (Acetyl Lys49) rabbit pAb

 • 货号:YK0105
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;ELISA

Catenin-β Monoclonal Antibody

 • 货号:YM0094
 • 种属:Human
 • 应用:WB;IHC;IF;FCM;ELISA

Catenin-β (phospho Tyr654) Polyclonal Antibody

 • 货号:YP0049
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;IHC;IF;ELISA

Catenin-β (phospho Ser552) Polyclonal Antibody

 • 货号:YP1204
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;ELISA

Catenin-β (phospho Ser37) Polyclonal Antibody

 • 货号:YP0047
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;IHC;IF;ELISA