14-3-3 β Polyclonal Antibody

 • 货号:YT0002
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;IHC;IF;ELISA

14-3-3 β/ζ Polyclonal Antibody

 • 货号:YT0003
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;IHC;IF;ELISA

14-3-3 β/ζ (phospho Ser184/186) Polyclonal Antibody

 • 货号:YP0402
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;ELISA

14-3-3 γ Polyclonal Antibody

 • 货号:YT0004
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;IHC;IF;ELISA

14-3-3 ε Polyclonal Antibody

 • 货号:YT0005
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;IHC;IF;ELISA

14-3-3 ζ Polyclonal Antibody

 • 货号:YT0007
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;IHC;IP;IF;ELISA

14-3-3 ζ (phospho Ser58) Polyclonal Antibody

 • 货号:YP0853
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;IHC;IF;ELISA

14-3-3 ζ/δ Polyclonal Antibody

 • 货号:YT0008
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;IHC;IF;ELISA

14-3-3 ζ/δ (phospho Thr232) Polyclonal Antibody

 • 货号:YP0709
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;IHC;IF;ELISA

14-3-3 η Polyclonal Antibody

 • 货号:YT0009
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:WB;IHC;IF;ELISA