β-Arrestin 1 (phospho-Ser412) rabbit pAb

 • 货号:YP1557
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB

TRAF2 (phospho-Ser11) rabbit pAb

 • 货号:YP1536
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:WB

TCTP (phospho-Ser46) rabbit pAb

 • 货号:YP1528
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB

TAB2 (phospho-Ser372) rabbit pAb

 • 货号:YP1520
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB

Stathmin (phospho-Ser38) rabbit pAb

 • 货号:YP1517
 • 种属:Human
 • 应用:WB

Stathmin (phospho-Ser16) rabbit pAb

 • 货号:YP1516
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB

SirT1 (phospho-Ser27) rabbit pAb

 • 货号:YP1495
 • 种属:Human
 • 应用:WB

Shc (phospho-Tyr317) rabbit pAb

 • 货号:YP1489
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:WB

Shc (phospho-Ser239/240) rabbit pAb

 • 货号:YP1488
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB

Rictor (phospho-Thr1135) rabbit pAb

 • 货号:YP1466
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:WB