Total α-protein Kinase 1 Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA3872C
 • 种属:Human;Mouse
 • 应用:ELISA

Total ZNF785 Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA3834C
 • 种属:Human
 • 应用:ELISA

Total ZNF668 Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA3864C
 • 种属:Human;Mouse
 • 应用:ELISA

Total ZNF596 Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA3825C
 • 种属:Human
 • 应用:ELISA

Total ZNF397 Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA3816C
 • 种属:Human
 • 应用:ELISA

Total ZNF147 Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA4354C
 • 种属:Human
 • 应用:ELISA

Total ZNF134 Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA3634C
 • 种属:Human
 • 应用:ELISA

Total ZIS Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA3506C
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:ELISA

Total Zic1/2/3 Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA3474C
 • 种属:Human;Mouse
 • 应用:ELISA

Total YAP Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA3612C
 • 种属:Human;Mouse;Rat
 • 应用:ELISA