11β-HSD1 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT0001
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

11β-HSD1 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT5560
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

17β-HSD11 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT0013
 • 种属:Human
 • 应用:WB,ELISA

17β-HSD4 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT5386
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

20S Proteasome α3 (phospho Ser250) Polyclonal Antibody

 • 货号:YP0396
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

3β-HSD7 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT0015
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB,ELISA

5-LO (phospho Ser272) Polyclonal Antibody

 • 货号:YP0715
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

5-LO (phospho Ser523) Polyclonal Antibody

 • 货号:YP0491
 • 种属:Human,Rat
 • 应用:WB,ELISA

5-LO Polyclonal Antibody

 • 货号:YT0027
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

A1Up Polyclonal Antibody

 • 货号:YT0036
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA