P53 rabbit mAb(ABT239R) Ready to Use

 • Catalog No.:YM6766R
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB,IHC-p

P53 rabbit mAb(ABT239R)

 • Catalog No.:YM6766
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB,IHC-p

SMC1 (phospho-Ser360) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1502
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB

Smad3 (phospho-Ser423/425) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1501
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB

Smad2 (phospho-Ser465/467) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1500
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB

Skp2 (phospho-Ser64) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1496
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB

Rb (phospho-Ser807/811) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1462
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB

MCM3 (phospho-Ser112) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1398
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB

MCM2 (phospho-Ser139) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1397
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB

GSK-3β (phospho-Thr390) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1350
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB

Cyclin E1 (phospho-Thr62) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1307
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB

Chk2 (phospho-Ser19) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1300
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB

CDC20 (phospho-Ser51) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1294
 • Reactivity:Human,Mouse
 • Applications:WB

cdc2 (phospho-Thr14) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1293
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB

c-Abl (phospho-Tyr89) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1283
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB

c-Abl (phospho-Tyr412) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1282
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB

c-Abl (phospho-Tyr204) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1281
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB

c-Abl (phospho-Thr735) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1280
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB

ATR (phospho-Thr1989) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1269
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB