β-Tubulin mouse mAb

 • Catalog No.:YM1311
 • Reactivity:Human;Mouse;Rat
 • Applications:WB

β-Tubulin mouse mAb

 • Catalog No.:YM1310
 • Reactivity:Human;Mouse;Monkey;Goat;Hamster;Rat;chlamydomonas
 • Applications:WB;IF/ICC

β-tubulin (HRP Conjugated) Monoclonal Antibody(5G3)

 • Catalog No.:YM3460
 • Reactivity:Human;Rat;Mouse;Mk;Dg;Ch;Hamster;Rabbit;sheep;Insect;Yeast
 • Applications:WB;IF/ICC;IHC-p

α-tubulin (Acetyl Lys40) Monoclonal Antibody(5H5)

 • Catalog No.:YM3585
 • Reactivity:Human;Rat;Mouse
 • Applications:WB;IHC-p;IF(paraffin section)

ZZZ3 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT4999
 • Reactivity:Human;Mouse;Rat
 • Applications:WB;ELISA

ZSCAN22 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT4998
 • Reactivity:Human;Rat;Mouse;
 • Applications:WB;IHC-p;IF(paraffin section);ELISA

ZSCAN16 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT4997
 • Reactivity:Human;Mouse
 • Applications:WB;IHC-p;IF/ICC;ELISA

ZNHIT1 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT4985
 • Reactivity:Human;Mouse
 • Applications:WB;ELISA

ZNF785 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT4984
 • Reactivity:Human;Rat;Mouse;
 • Applications:WB;IHC-p;IF(paraffin section);ELISA

ZNF771 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT4983
 • Reactivity:Human;Mouse
 • Applications:WB;ELISA