14-3-3 β Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0002
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF/ICC,ELISA

14-3-3 β/ζ (phospho Ser184/186) Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YP0402
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,ELISA

14-3-3 β/ζ Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0003
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

14-3-3 γ Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0004
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF/ICC,ELISA

14-3-3 ε Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YM3355
 • Reactivity:Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF(paraffin section)

14-3-3 ε Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0005
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF/ICC,ELISA

14-3-3 ζ (phospho Ser58) Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YP0853
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF/ICC,ELISA

14-3-3 ζ Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0007
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IP,IF/ICC,ELISA

14-3-3 ζ Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0006
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

14-3-3 ζ/δ (phospho Thr232) Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YP0709
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA