β-Arrestin 1 (phospho-Ser412) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1557
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB

TRAF2 (phospho-Ser11) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1536
 • Reactivity:Human,Mouse
 • Applications:WB

TCTP (phospho-Ser46) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1528
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB

TAB2 (phospho-Ser372) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1520
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB

Stathmin (phospho-Ser38) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1517
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB

Stathmin (phospho-Ser16) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1516
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB

SirT1 (phospho-Ser27) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1495
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB

Shc (phospho-Tyr317) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1489
 • Reactivity:Human,Mouse
 • Applications:WB

Shc (phospho-Ser239/240) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1488
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB

Rictor (phospho-Thr1135) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1466
 • Reactivity:Human,Mouse
 • Applications:WB