β-Catenin (phospho-Ser675) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1558
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB

α-E-Catenin (phospho-Ser652) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1556
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB

Talin (phospho-Ser425) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1523
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB

Catenin δ-1 (phospho-Tyr904) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1290
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB

Catenin δ-1 (phospho-Tyr228) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1289
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB

Catenin δ-1 (phospho-Ser320) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1288
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB

Catenin δ-1 (phospho-Ser252) rabbit pAb

 • Catalog No.:YP1287
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB

Claudin 2 mouse mAb(PT0311)

 • Catalog No.:YM4159
 • Reactivity:Human
 • Applications:IHC-p,IF(paraffin section),WB

Claudin 1 mouse mAb(PT0509)

 • Catalog No.:YM4068
 • Reactivity:Human
 • Applications:IHC-p,IF(paraffin section),WB

Tenascin-X Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT4602
 • Reactivity:Human
 • Applications:IHC-p,IF(paraffin section),ELISA