Actin-pan rabbit pAb

 • Catalog No.:YT7828
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB, ELISA

Actin-pan rabbit pAb

 • Catalog No.:YT7828
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB, ELISA

CABP2 rabbit pAb

 • Catalog No.:YT7798
 • Reactivity:Human,Rat,Mouse
 • Applications:WB, ELISA

CIB1 rabbit pAb

 • Catalog No.:YT7789
 • Reactivity:Human,Rat,Mouse,
 • Applications:WB, ELISA

Tubulin α (Acetyl Lys401) rabbit pAb

 • Catalog No.:YK0179
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB, ELISA

Tubulin β (Acetyl Lys379) rabbit pAb

 • Catalog No.:YK0178
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB, ELISA

Tubulin α (Acetyl Lys163) rabbit pAb

 • Catalog No.:YK0177
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB, ELISA

Keratin-pan (Acetyl Lys185) rabbit pAb

 • Catalog No.:YK0150
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB, ELISA

Actin-pan (Acetyl Lys52/50/51) rabbit pAb

 • Catalog No.:YK0130
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB, ELISA

Actin-pan (Acetyl Lys63/61/62) rabbit pAb

 • Catalog No.:YK0129
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB, ELISA